Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chính sách kinh tế xã hội/ Nguyễn Thị Ngọc Huyền . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 323 tr; 21 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02746-Pd/Vv 02748, Pm/vv 02376-Pm/vv 02382
  • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
  • 2 Quản lý, chuyển giao công nghệ và chất lượng sản phẩm/ Ngô Văn Quế . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2002 . - 122 tr; cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02785-Pd/Vv 02787, Pm/vv 02403-Pm/vv 02409
  • Chỉ số phân loại DDC: 600
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :