Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập và bài giải kế toán đại cương/ Hà Xuân Thạch . - H.: Tài chính, 1998 . - 137 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01935, Pd/vv 01936, Pm/vv 01269-Pm/vv 01276
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 2 Giáo trình thanh toán quốc tế trong ngoại thương / Đinh Xuân Trình . - H. : Giáo dục, 1993 . - 260tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00874, TTQTNT 0001-TTQTNT 0097
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Kiểm toán/ Võ Anh Dũng, Vũ Hữu Đức . - H.: Tài chính , 1997 . - 310 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01179, Pd/vt 01180, Pm/vt 03055-Pm/vt 03057
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :