Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 29 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng chiến lược phát triển của cảng biển Hải Phòng trong tình hình kinh tế hiện nay / Phạm Thị Bạch Hường;Nghd.: PGS PTS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1997 . - 74 tr., 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00027
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy đóng tàu Sông Cấm. / Trương Thị Lệ Hoàn;Nghd.: TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 92 tr.; 29 cm 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00142
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VINASHIP / Trương Thị Như Hà;Nghd.GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 80 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00078
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 4 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải container bằng đường bộ ngoài quốc doanh tại Hải Phòng / Nguyễn Đình Chung;Nghd.:TS.Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 71 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00053
 • 5 Nâng cao hiệu quả khai thác trong thiết bị tại cảng Bến Nghé. / Lê Viết Nam; Nghd.: TS Lý Bách Chấn . - TP.HCM, 2002 . - 59 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00083
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Germartrans (Việt Nam) trong nền kinh tế thị trường hiện nay / Nguyễn Minh Lợi;Nghd.:PGS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2000 . - 56 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00052
 • 7 Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tàu cảng Sài Gòn / Trịnh Hồng Khởi; Nghd.: TS. Phan Nhiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00532
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty XNK vật tư thiết bị giao thông vận tải 1 (VIETRACIMEX-1) / Võ Nhật Thăng; Nghd.PGS.PTS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1998 . - 76 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00033
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 9 Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp vận tải thuỷ bộ công ty xi măng Hải Phòng / Vũ Xuân Bằng;Nghd.: PGS.PTS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 64 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00042, SDH/LA 00047
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tải thuỷ số 3 trong thời gian tới / Lê Quỳnh Mai;Nghd.:PGS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2001 . - 53 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00061
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty vận tải biển Đông Long. / Nguyễn Văn Đoàn;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải 2003 . - 56 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00125
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tải biển Thăng Long / Phạm Đình Toán:Nghd.PGS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 62 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00072
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Vận tải đường sông số 1 / Nguyễn Văn Vọng; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 68 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00517
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tải đường sông số 4 / Phạm Trung Thảo;Nghd.: TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2000 . - 59 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00096
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng thông qua của xí nghiệp xếp dỡ container của Hải Phòng / Trần Văn Lâm;Nghd.:PTS.Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 63 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00044
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 16 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty xăng dầu khu vực III. / Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 76 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00113, SDH/LA 00114
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 17 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý container tại bãi cảng chùa Vẽ-Hải Phòng / Trương Thế Hinh; Nghd. :PTS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1998 . - 71 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00034
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 18 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đại lý vận tải quốc tế phía Bắc / Nguyễn Đình Thảo;Nghd.:Đỗ Văn Cương,PTS . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1999 . - 62 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00046
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • 19 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đóng tàu 189/BQP / Vũ Thế Chiến;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 75 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 20 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Nạo vét và xây dựng đường thuỷ 1 / Trần Thu Hằng; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 68 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00518
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Nghiên cứu một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đại lý Hàng Hải Hải Phòng (VOSA Hai Phong) / Trịnh Hưng;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng.- Trường Đại học Hàng Hải, 2003 . - 75 tr. 29 cm. 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00124
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Phùng Thị Thiện;Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 75 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00120
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý cho hãng tàu Dong Nam A tại đại lý hàng hải Hải Phòng / Vũ Thị Hải Vân;Nghd.: TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 115 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00108
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Hàng hải Quảng Ninh trên cơ sở sử dụng công nghệ thông tin / Nguyễn Minh Đức;Nghd.: TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2000 . - 62 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00101
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhựa Tiền Phong / Đỗ Trung Kiên;Nghd.:TS.Đỗ Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2000 . - 70 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00056
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận container của chi nhánh Gemadept Hải Phòng / Nguyễn Văn Cường;Nghd.:TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2000 . - 63 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00097
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 27 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu - cảng Hải Phòng / Đinh Trung Thắng;Nghd.: TS Vũ Thế Bình . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 64 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00136
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Nghiên cứu một số phương án mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải / Lại Trọng Bách;Nghd.: TS Vũ Thế Bình . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 76 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00115
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 29 Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội / Nguyễn Thị Yến;Nghd.:PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2002 . - 79 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00071
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 29 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :