Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lý thuyết tài chính/ Trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội . - H.: Tài chính, 2000 . - 504 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-TC 00001-LT-TC 00033, LT-TC 00124-LT-TC 00127, Pd/Vv 02864-Pd/Vv 02866
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại công ty Vận tải biển 3 / Nguyễn Thị Thanh Vân; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 67 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00494
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính công ty vận tải biển Đông Long / Mạc Thị Thu Hằng;Nghd.: TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2000 . - 68 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00093
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 4 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Trung tâm thuyền viên Trường Đại học Hàng Hải / Hà Minh Toàn; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2006 . - 88 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00503
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 5 Nghiên cứu giải pháp cho cảng Bến Nghé tham gia thị trường chứng khoán tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. / Phan Lệ Thuỷ; Nghd.: TS.Phan Nhiệm . - TP.HCM: Trường Đại học hàng hải, 2002 . - 72 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00084
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 6 What every business owner should know about valuing their business / Stanley J. Feldman, Timothy G. Sullivan, Roger M. Winsby . - New York : McGraw Hill, 2003 . - 234 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00455
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :