Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Exchange rate misalignment: concepts and measurement for developing countries / Lawrence E. Hinkle, Montiel . - Washington : The world bank, 1999 . - 614 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00438, SDH/Lt 00439
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Lý thuyết tiền tệ và ngân hàng/ Nguyễn Thị Mùi . - H.: Xây dựng, 2001 . - 212 tr; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: LT-TT-NH 0001-LT-TT-NH 0033, Pd/vt 02190-Pd/vt 02192
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 3 Quản lý và kinh doanh tiền tệ/ Nguyễn Thị Mùi,PTS [Ch.b.] . - H.: Tài chính, 1999 . - 371 tr; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02184-Pd/vt 02186, QL-KD-TT 0001-QL-KD-TT 0026, QL-KD-TT 0028
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :