Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức tại công ty Vận tải đa phương thức / Hoàng Thị Thu Phương; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 106 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00458
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp vận tải biển / Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng : Trường Đại học hàng Hải, 1996 . - 163tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PHKT 0041-PHKT 0052
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 3 Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp vận tải biển / Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng : Trường Đại học hàng Hải, 1999 . - 163 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 03165, PD/VV 03397, PHKT 0001-PHKT 0040, PHKT 0053
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :