Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình kinh tế ngoại thương/ Bùi Xuân Lưu . - H.: Giáo dục, 1997 . - 262 tr.; 19 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02210, Pm/vv 01687, Pm/vv 01688
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Giáo trình kinh tế ngoại thương/ Bùi Xuân Lưu, Nguyễn Hữu Khải . - Tái bản lần 4 có bổ sung. - H.: Lao động -Xã hội, 2007 . - 479 tr.; 23 cm
  • Thông tin xếp giá: GKTNT 0001-GKTNT 0140, Pd/vt 03035-Pd/vt 03037, PD/VV 04432-PD/VV 04441, Pm/vt 05515-Pm/vt 05519, SDH/Vt 01244, SDH/Vt 01245
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :