Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên . - H.: Thống kê, 1999 . - 183 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: KTVMCL 0001-KTVMCL 0067, Pd/vv 02533, Pd/vv 02534, PD/VV 04365
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 2 Bài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệp / Trường Đại học Kinh tế quốc dân . - H. : Giáo dục, 1999 . - 127tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02240, Pd/vv 02241, Pm/vv 01721-Pm/vv 01723
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 English in economic and business/ Đỗ Thị Nụ . - H.: Thống kê, 2000 . - 187 tr.; 21
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02529, Pd/vv 02530, Pm/vv 01972-Pm/vv 01979
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Giáo trình kinh tế đầu tư/ Trường đại học kinh tế quốc dân; Nguyễn Ngọc Mai chủ biên . - H.: Giáo dục, 1998 . - 347 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02203, Pd/vv 02204, Pm/vv 01684-Pm/vv 01686
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.607
 • 5 Giáo trình kinh tế học quốc tế / Trường đại học kinh tế quốc dân; Tô Xuân Dân biên soạn . - H. : Thống kê, 1999 . - 160tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02205, Pd/vv 02206, Pm/vv 01681-Pm/vv 01683
 • Chỉ số phân loại DDC: 337.07
 • 6 Giáo trình lý thuyết quản lý kinh tế/ Đỗ Hoàng Toàn chủ biên . - H.: Giáo dục, 1997 . - 248 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02197, Pm/vv 01670, Pm/vv 01671
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Giáo trình nghiên cứu marketing / Nguyễn Viết Lâm biên soạn . - H. : Giáo dục, 1999 . - 292tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02199, Pd/vv 02200, Pm/vv 01678-Pm/vv 01680
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • 8 Giáo trình pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối ngoại/ Nguyễn Thị Mơ . - H.: Giáo dục, 1997 . - 285 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02213, Pm/vv 01692, Pm/vv 01693, Pm/vv 03007, Pm/vv 03008
 • Chỉ số phân loại DDC: 346.07
 • 9 Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp / Trương Đoàn Thể chủ biên . - H. : Giáo dục, 1999 . - 350tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02242, Pm/vv 01724, Pm/vv 01725
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Giáo trình toán tài chính/ Trường đại học kinh tế quốc dân; Mai Siêu chủ biên . - H.: Giáo dục, 1998 . - 223 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02237, Pd/vv 02238, Pm/vv 01716-Pm/vv 01718
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 11 Marketing quốc tế/ Nguyễn Cao Văn chủ biên . - H.: Giáo dục, 1999 . - 226 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02201, Pd/vv 02202, Pm/vv 01672-Pm/vv 01674
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • 12 Marketing/ Trường Đại học kinh tế quốc dân; Trần Minh Đạo chủ biên . - H.: Thống kê, 1999 . - 307 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02209, Pm/vv 01675
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :