Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Công tác quản lý lao động ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương/ Bộ lao động thương binh xã hội . - H.: Trung tâm thông tin khoa học lao động và xã hội, 1989 . - 64 tr.; 19 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00634, Pd/vv 00635
  • Chỉ số phân loại DDC: 344
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :