Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo . - H. : Chính trị Quốc gia, 2009 . - 491tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: GCNM 00001-GCNM 00015, GCNM 00017-GCNM 00020, GCNM 00022-GCNM 00024, GCNM 00037-GCNM 00039, GCNM 00043, GCNM 00045-GCNM 00048, GCNM 00069, GCNM 00073, GCNM 00076, GCNM 00084, GCNM 00089, GCNM 00095, GCNM 00098, GCNM 00103, GCNM 00105, GCNM 00110, GCNM 00116, GCNM 00120, GCNM 00121, GCNM 00129, GCNM 00146, GCNM 00147, GCNM 00152, GCNM 00159, GCNM 00166, GCNM 00178, GCNM 00179, GCNM 00182, GCNM 00183, GCNM 00186, GCNM 00187, PD/VV 00258-PD/VV 00262, PD/VV 03349, PD/VV 03350, PD/VV 03356-PD/VV 03361, PM/VV 03673, PM/VV 03883-PM/VV 03887
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.41
 • 2 Giáo trình triết học Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo . - Tái bản lần 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006 . - 407 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00106-Pd/vv 00108, Pm/vv 03659-Pm/vv 03665, THM6 00001-THM6 00303
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.401 07
 • 3 Giáo trình triết học Mác - Lênin / Bộ giáo dục và đào tạo . - H. : Chính trị quốc gia, 2002 . - 521 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: THML 00001-THML 01680, THML 01682-THML 02109
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.401 07
 • 4 Giáo trình triết học Mác - Lênin/ Nguyễn Duy Quý chủ biên; Nguyễn Trọng Chuẩn biên soạn . - H.: Chính trị quốc gia, 1999 . - 671 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02005, Pm/vv 01424-Pm/vv 01432
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.401 07
 • 5 Giáo trình triết học Mác Lê Nin/ Vũ Tình, Nguyễn Hữu Vui, Ch.b . - H.: Chính trị Quốc gia, 2002 . - 521 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02831-Pd/Vv 02836
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.401 07
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :