Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Viết chương trình mã hoá văn bản theo giải thuật kết hợp RC2 và RSA. / Nguyễn Quang Hiệp; Nghd.: Ths. Phạm Tuấn Đạt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 74 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 07388
  • Chỉ số phân loại DDC: 005.52
  • 2 Viết chương trình mã hoá văn bản XML theo giải thuật AES. / Hoàng Văn Đạt; Nghd.: Ths. Phạm Tuấn Đạt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 72 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 07382
  • Chỉ số phân loại DDC: 005.52
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :