Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bàn về triết lý giáo dục và xây dựng triết lý giáo dục sáng tạo-nhân văn-vì người học / Trần Việt Dũng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 52, tr.84-89
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 2 Khái niệm hạnh phúc và những nhân tố ảnh hưởng đến hạnh phúc / Trần Việt Dũng . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 50, tr.99-104
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 3 Lẽ phải của phi lý trí = The upside of irrationality : Lợi ích bất ngờ của việc phá bỏ những quy tắc logic trong công việc và cuộc sống / Dan Ariely ; Trần Quang Hông, Đào Thị Hương Lan dịch . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 409tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03651-PD/VV 03655
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 4 Nửa thế kỷ nghiên cứu và giảng dạy triết học ở Việt Nam / Vũ Tính, Doãn Chính, Trần Văn Giàu; Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên . - H: KNXB , 2001 . - 734 tr.; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02067-Pd/vt 02069, Pm/vt 04396, Pm/vt 04397
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 5 Phi lý trí : Khám phá những động lực vô hình ẩn sau các thuyết định của con người / Dan Ariely ; Hồng Lê, Phương Lan dịch . - H. : Lao động xã hội, 2014 . - 339tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03661-PD/VV 03665
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 6 Sự sống của tác phẩm triết học/ Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia; Nguyễn Trọng Chuẩn chủ biên . - H.: Chính trị quốc gia, 2000 . - 531 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02173, Pm/vv 01653
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 7 The truth about the world : Basic reading in philosophy / James Rachels, Stuart Rachels edite . - 3rd ed. - New York : Mc Graw Hill, 2012 . - 329p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00722
 • Chỉ số phân loại DDC: 100
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :