Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bản đồ tư duy trong công việc / Tony Buzan ; New Thinking Group dịch ; Hải Hà, Hồng Hoa hiệu đính . - H. : Lao động-xã hội, 2013 . - 286tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03801-PD/VV 03805
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 2 Khơi nguồn sáng tạo. = Ideaship : How to get idear flowing in your workplace : Để ý tưởng luôn ngập tràn nơi bạn làm việc / Jack Foster ; Thanh Vân dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 171tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03846-PD/VV 03850
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 3 Kỷ luật tự do = Discipline equals freedom / Jocko Wilink ; Hoàng Minh Hùng dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động, 2017 . - 170tr. ; 17cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07241, PD/VV 07242, PM/VV 05696-PM/VV 05698
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 4 Lập bản đồ tư duy : Công cụ tư duy tối ưu sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn / Tony Buzan ; Nguyễn Thế Anh dịch . - Tái bản lần thứ 15. - H. : Lao động, 2017 . - 124tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06421, PD/VV 06422, PM/VV 05009
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 5 Lập bản đồ tư duy : Công cụ tư duy tối ưu sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn / Tony Buzan ; Phạm Thế Anh dịch . - H. : Hồng Đức, 2013 . - 123tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03766-PD/VV 03770
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 6 Nghiên cứu những luận giải và chứng minh những quy luật của hoạt động sáng tạo / Trần Việt Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00767
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 7 Những việc cần làm trước lúc lâm chung bên kia cửa tử / James Van Praagh ; Hà Thái Minh biên dịch . - H. : Thời đại, 2011 . - 239tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06477, PM/VT 08805
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 8 Nói ít lại làm nhiều hơn : 7 bước để đạt được mục tiêu cuộc đời = Just shut up and do it : 7 steps to conquer your goals / Brian Tracy ; Ngân Lương dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức : Saigonbooks, 2018 . - 127tr. ; 17cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07245, PD/VV 07246, PM/VV 05702, PM/VV 05703
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 9 Sáng tạo vô biên phải điên mới chất : Things are what you make of them / Adam J. Kurtz ; Kiều Trân dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2017 . - 132tr. ; 14cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07247, PD/VV 07248, PM/VV 05694, PM/VV 05695
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 10 Thói quen của kẻ thắng: Những tay thắng cuộc thường hành xử thế nào? / Prakash Iyer ; Người dịch: Đông Phong . - H. : Dân trí, 2014 . - 267 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05299-PD/VV 05302, PM/VV 04466
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 11 Trí tuệ Do Thái / Eran Katz ; Phương Oanh dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động-xã hội, 2017 . - 408tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06433, PD/VV 06434
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 12 Trí tuệ Do Thái : Những phương pháp phát triển trí tuệ của người Do Thái / Eran Katz ; Phương Oanh dịch . - H. : Lao động xã hội, 2013 . - 408tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04136-PD/VV 04140
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 13 Tư duy như triệu phú / Mark Fisher, Marc Allen ; Thế Anh dịch . - H. : Hồng Đức, 2017 . - 151tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06631, PD/VV 06632, PM/VV 05027
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 14 Ứng dụng bản đồ tư duy để khám phá tính sáng tạo và giải quyết vấn đề / Joyce Wycoff ; Việt Hà, Thanh Vân dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Lao động-xã hội, 2017 . - 210tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06370, PD/VV 06371, PM/VV 04984, PM/VV 04985
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :