Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Gestures: the do's and taboos of body language around the world / Roger E. Axtell . - New York : John Wiley & Sons, 1998 . - 238tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PM/LT 06487-PM/LT 06489, SDH/LT 01989, SDH/LT 01990
  • Chỉ số phân loại DDC: 153.6
  • 2 Successful nonverbal communication: Principles and applications/ Dale G. Leathers . - 2nd ed. - New York : MacMillan, 1992 . - 407tr. ; 25cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01854
  • Chỉ số phân loại DDC: 153.6
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :