Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Con người trong kỷ nguyên thông tin/ Lê Minh Quang; Bùi Biên Hoa chủ biên . - H.: Knxb, 1998 . - 296 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01994, Pm/vv 01398
 • Chỉ số phân loại DDC: 303.48
 • 2 Khoa học và công nghệ thông tin thế giới đại cương/ Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia; Bùi Biên Hoà chủ biên . - H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 1997 . - 204 tr.: Chuyên đề thông tin khoa học xã hội; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01551, Pd/vv 01552, Pm/vv 00704-Pm/vv 00706
 • Chỉ số phân loại DDC: 303.48
 • 3 Man, the state and war: a theoretical analysis / Kenneth Waltz . - New York : Columbia university press, 2001 . - 263p. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00672, SDH/LV 00673
 • Chỉ số phân loại DDC: 303.48
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :