Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các huyện đảo ven bờ Việt Nam tiềm năng và định hướng phát triển. / Phạm Hoàng Hải . - H : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010 . - 355 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03399-PD/VT 03401
 • Chỉ số phân loại DDC: 333
 • 2 Cơ sở năng lượng và môi trường : Sách chuyên khảo / Lý Ngọc Minh . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011 . - 358tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06308
 • Chỉ số phân loại DDC: 333
 • 3 Economic geography : The intergration of regions and nations / Pierre - Philippe Combes, Thierry Mayer, Jacques - Francois Thisse . - United Kingdom : Princeton University Press, 2008 . - 399p ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02377, SDH/LT 02378
 • Chỉ số phân loại DDC: 333
 • 4 Năng lượng và môi trường ở Việt Nam / Lý Ngọc Minh, Lý Minh Nhật . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2013 . - 200tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03965
 • Chỉ số phân loại DDC: 333
 • 5 Terms of trade: Glossary of international economics / Alan V. Deardorff . - 2nd ed. - New Jersey : World Scienctific, 2014 . - 599 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00759, SDH/LV 00760
 • Chỉ số phân loại DDC: 333
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :