Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Achieving sustainable fresh water systems: a web of connections / Marjorie M. Holland, Elizabeth R. Blood, Lawrence R. Shaffer edite . - Washington : Island Press, 2003 . - 350tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01383
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91
 • 2 Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam / Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Công Điển . - H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ; 2009 . - 249 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vt 03212-Pd/Vt 03216, Pm/vt 05776-Pm/vt 05778, SDH/Vt 01670, SDH/Vt 01671
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91
 • 3 Nghiên cứu khả năng chưng cất nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời ở áp suất thấp / Bùi Văn Lưu; Nghd.: PTS Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1998 . - 62 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00149
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.91
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :