Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chế độ thuế và lệ phí hiện hành ở nước ta/ Hồ Ngọc Cẩn . - Tp. HCM: Nxb Tp. HCM, 1999 . - 607 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01981, Pm/vv 01411
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 2 Giáo trình quản lý thuế/ Vũ Duy Hào; Nguyễn Thị Bất chủ biên . - H: Thống kê , 2002 . - 268 tr.; 18 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02683, Pd/vv 02684, Pm/vv 02619-Pm/vv 02621
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 3 Nghiên cứu 1 số vấn đề về thuế đối với thương mại điện tử và liên hệ ngành hàng hải / Ngô Đông Hải;Nghd.: TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng Trường ĐHHH 2004 . - 74tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00347
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 4 Nghiên cứu một số vấn đề thuế đối với thương mại điện tử và liên hệ ngành Hàng Hải. / Ngô Đông Hải;Nghd.:TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 74 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00137
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 5 Nghiên cứu việc vận dụng Luật thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp vận tải biển. / Lê Hồng Đại;Nghd.: PTS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 58 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00103
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 6 Thuế / Lê Văn Ái chủ biên . - H. : Tài chính, 2000 . - 359 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02655, Pd/vt 02656, Pm/vt 04757-Pm/vt 04763, SDH/Vt 00718, Thue 00001-Thue 00040
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 7 Thuế công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế/ Quách Đức Pháp . - H.: Xây dựng, 1999 . - 208 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02626, Pd/vv 02627, Pm/vv 02192-Pm/vv 02199
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :