Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài giảng kinh tế vĩ mô / Nguyễn Văn Ngọc . - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 . - 591 tr.; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03138-Pd/vt 03142
 • Chỉ số phân loại DDC: 339.7
 • 2 Bài tập kinh tế vĩ mô . - H.: Thống kê, 1998 . - 180 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: KTVMB 00001-KTVMB 00147, Pd/vv 02029, Pd/vv 02030
 • Chỉ số phân loại DDC: 339.7
 • 3 Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân . - H.: Lao động, 2008 . - 282 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00213-Pd/vv 00217
 • Chỉ số phân loại DDC: 339.7
 • 4 Kinh tế vĩ mô. Giáo khoa, bài tập và bài giải/ Michel Herland; Trần Văn Hùng dịch . - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 1994 . - 342 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02353
 • Chỉ số phân loại DDC: 339.7
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :