Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đường thuỷ nội địa/ Lương Phương Hậu . - H.: Xây dựng, 1995 . - 182 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00964, Pd/vt 00965
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 2 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa "chuẩn hoá" đội ngũ cảng vụ viên / Trần Đắc Sửu,TS . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 3, tr.12-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 3 Phương tiện vượt sông và bắc cầu / Trần Trương Thêm . - H. : Quân dân nhân dân, 1981 . - 160 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 03187
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 4 Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sông đến năm 2020 và những vấn đề bất cập cần tháo gỡ / Trần Đắc Sửu,PGS.TS . - 2008 // Tạp chí giao thông vận tải, Số 1+ 2, tr.23 - 25
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 5 Quy tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam . - H. : KNxb, 2001 . - 71tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02526, Pd/vt 02527, Pm/vt 04639, Pm/vt 04640
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 6 Vận tải container bằng đường thủy nội địa ở Việt Nam-Hiện trạng và giải pháp khắc phục / Ths. Lê Thị Hương Giang . - 2007 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 29-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 386
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :