Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Strategic issues in air transport: legal, economic and technical aspects / Ruwantissa Abeyratne . - Heidelberg : Springer, 2012 . - 424p. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02387, SDH/LT 02388
  • Chỉ số phân loại DDC: 387.7
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :