Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 385 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 "Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận (Giới thiệu) / Lê Thúy Quỳnh . - H. : NXB Hội nhà văn, 2017 . - 447tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06008
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 2 "Táy Pú Xấc" đường chinh chiến dựng Mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam (Từ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX) : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Văn Hòa . - H. : Sân khấu, 2016 . - 831tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05734
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 3 Âm nhạc cổ truyền tộc người Chăm : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Bùi Ngọc Phúc chủ biên, Hoàng Đình Phương, Phan Thị Thi Thơ, Trần Lê Khánh Hào . - H. : Mỹ Thuật, 2016 . - 279tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05904
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 4 Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc / Tô Ngọc Thanh . - H. : Mỹ thuật, 2017 . - 166tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06009
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 5 Âm nhạc dân gian xứ Thanh / Nguyễn Liên chủ biên ; Hoàng Minh Tường . - H. : NXB. Mỹ thuật, 2017 . - 653tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06237
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 6 Ba truyện thơ người Thái Đen ở Mường Thanh : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Tòng Văn Hân sưu tầm, giới thiệu . - H. : NXB Hội nhà văn, 2016 . - 433tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05965
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 7 Bàn hộ Trường ca dân tộc Dao / Triệu Hữu Lý sưu tầm, biên soạn, chú thích . - H.: Hội nhà văn, 2018 . - 150tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07279, PD/VV 07541
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 8 Bánh dân gian có mặt ở thành phố Cần Thơ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Tôn Thất Lang . - H. : Mỹ Thuật, 2016 . - 207tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05905
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 9 Bản sắc dân tộc trong văn hoá văn nghệ/ Bùi Bình Thi, Cao Xuân Hạo, Anh Đức . - H.: Văn học, 2002 . - 847 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02620, Pd/vv 02621
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 10 Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu / Đoàn Trúc Quỳnh . - H. : Văn hóa Dân tộc, 2018 . - 171tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07414, PD/VV 07415
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 11 Biển đảo trong văn hóa, văn nghệ dân gian Hội An : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Văn An giới thiệu . - H. : NXB Hội nhà văn, 2016 . - 431tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05916
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 12 Biểu tượng Neak trong văn hóa của người Khmer ở Nam bộ / Thạch Nam Phương . - H. : Hội nhà văn, 2019 . - 207tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 08109, PD/VV 08110
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 13 Bok set muih tơmo brông kông yang rong bok set phát rừng đá của Yang : Sử thi song ngữ Bahnar - Việt : Sưu tầm và giới thiệu. Q. 2 / A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ . - H. : NXB.Hội Nhà văn, 2017 . - 371tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06224
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 14 Bok set muih tơmo brông kông yang rong bok set phát rừng đá của yang : Sử thi song ngữ Bahnar - Việt : Sưu tầm, giới thiệu. Q.1 / A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ . - H. : NXB. Hội Nhà văn, 2017 . - 679tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06287
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 15 Bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam Bộ / Nguyễn Thị Hải Phượng . - H. : NXB. Mỹ thuật, 2017 . - 350tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06254
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 16 Ca dao dân ca của dân chài trên vịnh Hạ Long : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Tống Khắc Hài sưu tầm . - H. : Hội nhà văn, 2016 . - 431tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03629, PD/VV 03630
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 17 Ca dao người Việt ở Đông Nam Bộ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Huỳnh Văn Tới . - H. : Sân Khấu, 2016 . - 260tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05988
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 18 Ca dao người Việt: Ca dao tình yêu đôi lứa : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Q.1 / Nguyễn, Xuân Kính Chủ biên, Phan Lan Hương . - H. : Khoa học Xã hội, 2016 . - 575tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05999
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 19 Ca dao Tây Nam Bộ dưới góc nhìn thể loại : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Minh Thương . - H. : Khoa học Xã hội, 2016 . - 335tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05989
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 20 Cau đố Jrai và Bahnar / Nguyễn Tuệ Quang . - H. : NXB. Hội Nhà văn, 2017 . - 514tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06260
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 21 Các bài cúng trong nghi lễ vòng đời người của dân tộc Ê Đê ở Đắk Lăk : Sưu tầm, giới thiệu / Trương Bi, Y Wơn . - H. : NXB. Hội Nhà văn, 2017 . - 551tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06271
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 22 Các bài hát then nghi lễ cấp sắc tăng sắc của người Tày Bắc Kạn : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Q.1 / Ma Văn Vịnh, Nguyễn Văn Quyền . - H. : Hội nhà văn, 2016 . - 591tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05731
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 23 Các bài hát then nghi lễ cấp sắc tăng sắc của người Tày Bắc Kạn : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Q.2 / Ma Văn Vịnh, Nguyễn Văn Quyền sưu tầm, giới thiệu . - H. : Hội nhà văn, 2016 . - 558tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05730
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 24 Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh "cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Kạn : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Q.1 / Ma Văn Vịnh, Nguyễn Văn Quyền sưu tầm, giới thiệu . - H. : NxbHội nhà văn, 2016 . - 535tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05732
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 25 Các bài hát then nghi lễ cúng chữa bệnh "cứu dân độ thế" của người Tày Bắc Kạn : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Q.2 / Ma Văn Vịnh, Nguyễn Văn Quyền sưu tầm, biên dịch, bảo tồn . - H. : Hội nhà văn, 2016 . - 535tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05733
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 26 Các chợ miền núi huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Sĩ Duệ . - H. : Văn hóa Dân tộc, 2016 . - 199tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05901
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 27 Các trò chơi và câu đố vui dân gian ở Quảng Trị : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Hoàng Sỹ Cừ, Nguyễn Xuân Lực . - H. : Mỹ Thuật, 2016 . - 198tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06015
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 28 Câu đố dân gian Ê Đê : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trương Thông Tuần . - H. : Sân Khấu, 2016 . - 207tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05943, PD/VV 05944
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 29 Cầu lộc Thánh mẫu tại Phủ Tây hồ - Hà Nội : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Phạm Văn Thành, Nguyễn Thị Kim Oanh đồng tác giả . - H. : Mỹ Thuật, 2016 . - 174tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05952
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 30 Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam : Dân tộc Kinh (Việt) : T. 4, Q. 1 / Ngô Văn Ban . - H. : NXB. Mỹ thuật, 2017 . - 574tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06242
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Tìm thấy 385 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :