Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 55 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chế tạo phôi gương quang học / Phạm Đồng Bằng, Đỗ Lệ Quyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 25tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00951
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 2 Đánh giá hiệu quả chuyển đổi của bộ xúc tác 3 thành phần qua phần mềm AVL-Boost / Phạm Tiến Huy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00600, NCKH 00603
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 3 Integrated science / Bill W. Tillery, Eldon D. Enger, Frederick C. Ross . - 3rd ed. - Boston : Mc Graw Hill, 2007 . - 748 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01565
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 4 Khảo sát và nghiên cứu dao động của ô tô 2 cầu / Lê Thị Thùy Dương, Nguyễn Hữu Dĩnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 26tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00958
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 5 Khoa học và công nghệ thế giới : Thách thức và vận hội mới. / Bộ Khoa học và Công nghệ . - H. : Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2005 . - 376 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04711-PD/VT 04715
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 6 Khoa học và Công nghệ thế giới : Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức / Bộ Khoa học và Công nghệ . - H. : Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2007 . - 192 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04707, PD/VT 04708
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 7 Khoa học và công nghệ thế giới : Xu thế đổi mới sáng tạo / Bộ Khoa học và Công nghệ . - H. : Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2010 . - 272 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04709, PD/VT 04710
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 8 Khoa học và công nghệ Việt Nam 2004 / Bộ Khoa học và Công nghệ . - H. : Knxb, 2005 . - 179 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04705, PD/VT 04706
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 9 Khoa học, kỹ thuật thế kỷ XX / Nguyễn Kiều Liên biên soạn . - H. : Văn hoá Thông tin, 2005 . - 319 tr ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05624
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 10 Mô hình hóa kết cấu máy CNC mini 3 trục bằng phần mềm Outodesk Inventor / Vũ Quyết Thắng, Nguyễn Vĩnh Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00952
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 11 Mô phỏng cơ cấu hộp chạy dao máy tiện đa năng phục vụ giảng dạy vẽ kỹ thuật cơ khí / Vũ Quyết Thắng, Lê Thị Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 37 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00599
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 12 Mô phỏng đặc điểm thủy động lực học không ổn định của Tuabin dòng chảy thủy triều nhẹ tải / Trần Bảo Ngọc Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 41tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01138
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 13 Một số phương pháp lặp giải một lớp các bất đẳng thức biến phân trong không gian Hilbert / Phạm Thị Thu Hoài . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 34tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00963
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 14 Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động tác động đến cơ thể người / Nguyễn Hữu Dĩnh, Lê Thị Thùy Dương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00731
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 15 Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng động đến tính toán, thiết kế nhà cao tầng / Nguyễn Hải Yến; Nguyễn Hồng Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 38tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01137
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 16 Nghiên cứu bài toán động học thuận và ngược, ứng dụng mô phỏng điều khiển cánh tay Robot 4 bậc tự do / Nguyễn Hữu Dĩnh . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 27tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01141
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 17 Nghiên cứu chế tạo cảm biến đo khí O2 dựa trên nguyên lý thuận từ / Nguyễn Ngọc Khải, Nguyễn Thị Minh Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00962
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 18 Nghiên cứu chế tạo mảng hạt nano silica có trật tự hai chiều không xếp khít trên đế silic và ứng dụng làm mặt nạ ăn mòn tạo mảng nano conic có trật tự / Nguyễn Văn Minh, Vũ Thị Trà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 14tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00961
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 19 Nghiên cứu đưa ra thuật toán tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình tuyến tính hệ số hữu tỉ / Vũ Tuấn Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 33tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00965
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 20 Nghiên cứu hiện tượng áp điện và ứng dụng trong kỹ thuật / Nguyễn Thế Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 36tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01133
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 21 Nghiên cứu hiệu ứng doppler và ứng dụng / Nguyễn Thế Hưng, Đỗ Lệ Quyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 41tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00733
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 22 Nghiên cứu mô hình cân bằng NASH-COURNOT và ứng dụng trong thị trường kinh doanh điện / Vũ Tuấn Anh . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 36tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01135
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 23 Nghiên cứu mô phỏng quá trình lan truyền ứng suất và cơ chế gây nứt vỡ bi nghiền được chế tạo từ gang trắng CR cao / Vũ Anh Tuấn; Đào Văn Lập . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 36tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01136
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 24 Nghiên cứu một số phương pháp phân tích vật liệu cấu trúc nano / Lê Mỹ Phượng; Nguyễn Thị Minh Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 26tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01146
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 25 Nghiên cứu một số phương pháp thiết lập phương trình vi phân chuyển động của hệ nhiều vật chịu liên kết HÔLÔNÔM và phi HÔLÔNÔM / Vũ Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Dĩnh . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 35tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01140
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 26 Nghiên cứu nâng cao cơ tính của bạc trục làm từ hợp kim Cu-9A1-4Fe bằng phương pháp xử lý nhiệt / Vũ Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00739
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 27 Nghiên cứu nguyên lý hoạt động và ứng dụng của con quay hồi chuyển / Đỗ Lệ Quyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 29tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01147
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 28 Nghiên cứu phản ứng quang hạt nhân trên bia Fe gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2.5 GeV / Nguyễn Thị Xuân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00598
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 29 Nghiên cứu phủ đơn lớp hạt Nano Silica xếp khít trên đế Silic / Nguyễn Văn Minh, Vũ Thị Trà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 26tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00737
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 30 Nghiên cứu quá trình dạy học xác suất - thống kê nhằm giúp sinh viên tiếp cận với thực tiễn chuyên ngành học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam / Mai Văn Thi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00964
 • Chỉ số phân loại DDC: 500
 • 1 2
  Tìm thấy 55 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :