Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 45 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Advances in photochemistry. Vol. 26 / Douglas C. Neckers . - New York : John Willey & Sons, 2001 . - 232p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00248
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 2 Bài giảng hóa hữu cơ / Phạm Thị Hoa . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 155tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-hoa-huu-co_Pham-Thi-Hoa_2019_26212.pdf
 • 3 Bài giảng hóa hữu cơ / Phạm Thị Hoa . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 136tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-hoa-huu-co_Pham-Thi-Hoa_2015_26212.pdf
 • 4 Các phương pháp phân tích hoá học hữu cơ. T. 1 / Weyl Houben; Nguyễn Đức Huệ dịch . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1977 . - 500tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01751
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 5 Các phương pháp phân tích hoá học hữu cơ. T. 2 / Weyl Houben; Nguyễn Đức Huê biên tập . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1980 . - 247tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01752
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 6 Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ / Phan Đình Châu . - In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2008 . - 247tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Cac-qua-trinh-co-ban-tong-hop-huu-co_Phan-Dinh-Chau_2008.pdf
 • 7 Cơ sở hoá học hữu cơ / Nguyễn Đình Thành . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung. - H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 479tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 8 General, organic, and biochemistry / Katherine J. Denniston, Joseph J. Topping, Robert L. Caret . - 2nd ed. - Boston : Mc Graw Hill, 1997 . - 822p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00354
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000354%20-%20General%20organic%20and%20biochemistry.pdf
 • 9 Giáo trình hóa học các hợp chất thiên nhiên / Trần Thu Hương, Phan Minh Giang . - Tái bản lần 2. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 228tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07262, PD/VT 07263, PM/VT 09766-PM/VT 09768
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 10 Giải một số bài tập hoá học hữu cơ theo phương pháp trung bình / Nguyễn Thị Hồng Quyên . - 2008 // Hoá học và ứng dụng, số 2, tr 9-11
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 11 Hoá học hữu cơ / Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn . - In lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 . - 299tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00224, Pd/vv 00225
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 12 Hoá học hữu cơ : Lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. T. 1 / Nguyễn Đình Triệu . - In Lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 . - 360tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03114, Pd/vt 03115
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 13 Hoá học hữu cơ hiện đại. T. 1 / M.C. Caserio; Ngô Văn Thôn biên tập . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1980 . - 319tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01754, Pm/vt 01755
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 14 Hoá học hữu cơ lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm T. 2 / Nguyễn Đình Triệu . - In lần thứ 2. - H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 . - 301tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03116, Pd/vt 03117
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 15 Hoá học hữu cơ. T. 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2005 . - 400 tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: HHHC1 0001-HHHC1 0070, Pd/vt 00009, Pd/vt 00010, Pm/Vt 00502-Pm/Vt 00508, SDH/Vt 00739
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 16 Hoá học hữu cơ. T. 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh . - H. : Giáo dục, 2003 . - 400 tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Hoa-hoc-huu-co-1_Nguyen-Huu-Dinh_2003.pdf
 • 17 Hoá học hữu cơ. T. 2 / Đỗ Đình Rãng (cb.), Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong . - Tái bản lần thứ 2. - H : Giáo dục, 2006 . - 339tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Hoa-hoc-huu-co-2_Do-Dinh-Rang_2006.pdf
 • 18 Hoá học hữu cơ. T. 2 / Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong . - Tái bản lần thứ nhất. - H : Giáo dục, 2005 . - 340tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: HHHC2 0001-HHHC2 0070, Pd/vt 00011, Pd/vt 00012, Pm/Vt 00509, Pm/Vt 00510, PM/VT 00511, Pm/Vt 00512-Pm/Vt 00515, SDH/VT 00740
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 19 Hoá học hữu cơ. T. 3 / Đỗ Đình Rãng (cb.), Đặng Đình Bạch, Lê Thị Anh Đào . - Tái bản lần thứ nhất. - H : Giáo dục, 2006 . - 376tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Hoa-hoc-huu-co-3_Do-Dinh-Rang_2006.pdf
 • 20 Hóa học hữu cơ 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh chủ biên, Đỗ Đình Rãng . - Tái bản lần thứ chín. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 399tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06421, PM/VT 08720, PM/VT 08721
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 21 Hóa học hữu cơ 2 / Đỗ Đình Rãng, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong . - Tái bản lần thứ chín. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2015 . - 347tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06422, PM/VT 08722, PM/VT 08723
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 22 Hóa học hữu cơ : Giáo trình cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, là tài liệu tham khảo cho các trường đại học, cao đẳng khác. T.1 / Hoàng Trọng Yêm (ch.b), Trịnh Thanh Đoan, Nguyễn Đăng Quang, Dương Văn Tuệ . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2010 . - 198tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07927, PD/VV 07928, PM/VV 06056-PM/VV 06058
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 23 Hóa học hữu cơ : Giáo trình cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tài liệu tham khảo cho các trường đại học, cao đẳng khác. T. 1 / Hoàng Trọng Yêm (c.b), Trịnh Thanh Đoan, Nguyễn Đăng Quang, Dương Văn Tuệ . - H. : Bách khoa, 2010 . - 197tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06957, PD/VV 06958, PM/VV 05340-PM/VV 05342, PM/VV 05753-PM/VV 05757
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 24 Hóa học hữu cơ. T. 2 / Hoàng Trọng Yêm (c.b), Nguyễn Thị Thanh, Dương Văn Tuệ, .. . - Xuất bản lần thứ tư. - H. : Bách khoa, 2016 . - 380tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06959, PD/VV 06960, PD/VV 07929, PD/VV 07930, PM/VV 05343-PM/VV 05345, PM/VV 05758-PM/VV 05762, PM/VV 06059-PM/VV 06061
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 25 Hóa học hữu cơ. T. 3 / Hoàng Trọng Yêm chủ biên, Văn Đình Đệ, Trịnh Thanh Đoan .. . - H. : Bách khoa, 2017 . - 335tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06961, PD/VV 06962, PM/VV 05346-PM/VV 05348
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 26 Hóa học hữu cơ. T.3 / Hoàng Trọng Yêm (ch.b), Văn Đình Đệ, Trịnh Thanh Đoan, Dương Văn Tuệ..., . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 335tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07931, PD/VV 07932, PM/VV 06062-PM/VV 06064
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 27 Hóa hữu cơ 1 / Phạm Thị Hoa; Nguyễn Thanh Bình hiệu đính . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2022 . - 153tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07784, PM/VT 10503
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 28 Hóa hữu cơ 2 / Phạm Thị Hoa; Hoa Hữu Thu hiệu đính . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2020 . - 122tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Hoa-huu-co-2_26253_Pham-Thi-Hoa_2020.pdf
 • 29 Hóa hữu cơ 2 / Phạm Thị Hoa; Hoa Hữu Thu hiệu đính . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2022 . - 126tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07786, PM/VT 10504
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • 30 Instant notes organic chemistry / G.L. Patrick . - 2nd ed. - London, New York : Bios Scientific, 2004 . - x, 357pages : illustrations ; 25cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 547
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Instant-notes-organic-chemistry.pdf
 • 1 2
  Tìm thấy 45 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :