Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ sở dao động trong kỹ thuật/ Trần Doãn Tiến . - H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1981 . - 350 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00642, Pm/vt 01594, Pm/vt 01595
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 2 Dao dộng kỹ thuật/ Nguyễn Văn Khang . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2001 . - 314 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01835, Pd/vt 01836, Pm/vt 03888-Pm/vt 03890
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 3 Dao động kỹ thuật/ Nguyễn Văn Khang . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2001 . - 314 tr; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: DDKT 00001, DDKT 00003-DDKT 00043, DDKT 00045-DDKT 00048, Pd/Vt 02164, Pd/Vt 02165
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 4 Fundamentals of vibration engineering / I.I. Bykhovsky . - M. : Mir, 1972 . - 360 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00376
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 5 Những vấn đề dao động trong kỹ thuật/ S.P. Timôsencô; Nguyễn Văn Ngô dịch . - H.: Khoa học, 1963 . - 477 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00478
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 6 Vibration problems in engineering / W. Weaver, S.P. Timoshenko, D.H. Young . - 5th ed. - New York : John Wiley&Sons, 1990 . - 610tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00487
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.3
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :