Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 237 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An toàn phòng chống cháy nổ trong buồng máy / Đoàn Thành Trung . - 2008 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, số 3, tr. 56-57
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 2 Áp dụng quy phạm đăng kiểm GL trong thiết kế và lắp ráp hệ động lực tàu 3300T / Phạm Hoàng Long; Nghd.: TS. Lê Viết Lượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 70 tr.; 30 cm + 07 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07754, PD/TK 07754
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 3 Băng thử điều tốc kỹ thuật số / Trương Thanh Dũng . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2, tr. 123-124
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 4 Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện/ X.N. Vesenevxki; Bùi Đình Tiếu dịch . - H.: Khoa học và kỹ thuật, 1979 . - 596 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00917
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 5 Chuẩn đoán hỏng hóc thiết bị tàu thủy / Nguyễn Hữu Phúc . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 3, tr. 61-63
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 6 Đánh giá các loại nồi hơi khí xả đang được sử dụng và đề xuất dạng kết cấu mới / Ths.Nguyễn Ngọc Hải, TS.Phạm Lê Dân . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 19-24
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 7 Đánh giá tác động của nhiễu điều hoà đến đặc tính động học của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay của động cơ diesel tàu thủy / Lê Văn Học . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 10, tr. 45-48
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 8 Đề xuất cải tiến bộ điều khiển động cơ máy ép đùn dây chuyền sản xuất ống nhựa của nhà máy nhựa Tiền phong-Hải phòng / Lê Kim Hoàn; Nghd.: TS Phạm Ngọc Tiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2003 . - 68 tr. ; 29 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00384
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 9 Đề xuất phương án chế tạo hệ thống tự động điều khiển quá trình cho máy lọc ly tâm tàu thuỷ / Lưu Kim Thành, TS . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr 25-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 10 Địa kỹ thuật/ Trần Thanh Giám . - H.: Xây dựng, 1999 . - 242 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01849, Pd/vt 01850, Pm/Vt 00324, Pm/Vt 00350, Pm/Vt 00387-Pm/Vt 00390, Pm/vt 00851, Pm/vt 03908-Pm/vt 03910
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 11 Đo và phân tích dao động trên đầu máy D12E / Đỗ Đức Tuấn,Lê Lăng Vân . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 7, tr. 28-29
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 12 Động cơ diesel-đối tượng bậc 2 khi điều khiển tốc độ / TS.Đặng Văn Uy, TS.Lê Văn Học, Hoàng Kim Cường . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 77-80
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 13 Electric motor control / Walter N. Alerich, Stephen L. Herman . - 6 th ed. - Albany : Delmar Publishers, 1998 . - 342 p ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01849
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 14 Góc phun sớm nhiên liệu của động cơ diesel / Nguyễn Hồng Phúc . - 2007 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 1+2, tr. 60-61
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 15 Heat pumps/ Tomasz Dyakowski . - London: Jordon hill, 1996 . - 225 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01693
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 16 Hệ thống tự động điều khiển máy chính tàu thuỷ / Nguyễn Tấn Kịch . - 2008 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 11, tr 40-43
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 17 High temperature solid oxide fuel cells: fundamentals, design and applications / C. Singhal Subhash, Kenvin Kendall edite . - Oxford : Elsevier, 2004 . - 404 tr ; 22 cm + 01 file
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01030
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 18 Khai thác động cơ 6NVD36-1U lắp trên tàu hàng 400T H75 / Bá Trọng Ban; Nghd.: GS. TS. Lê Viết Lượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 115 tr. ; 30 cm + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07692, PD/TK 07692
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 19 Khai thác động cơ S165L-ET lắp trên tàu vận tải quân sự / Đào Anh Đức; Nghd.: ThS. Đặng Khánh Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010 . - 102 tr. ; 30 cm + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08296, Pd/Tk 08296
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 20 Lắp đặt nồi hơi và ống dẫn hơi/ Nguyễn Huy Tuấn, Đào Xuân Thức . - H.: Công nhân kỹ thuật, 1982 . - 270 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00643
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 21 Lập quy trình công nghệ sửa chữa động cơ diesel 6UE37H-IIB / Ngô Duy Thắng; Nghd.: Trần Quốc Chiến . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 114 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08375, PD/TK 08375
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 22 Lập quy trình công nghệ sửa chữa động cơ diesel lai chân vịt tàu PTS Hải Phòng - 01 / Nguyễn Viết Đồng; Nghd.: Ths. Phạm Quốc Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 107 tr. ; 30 cm + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07689, PD/TK 07689
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 23 Lập quy trình gia công và lắp ráp ống hệ thống Ballast tàu hàng 2.000 T / Nguyễn Trung Thành; Nghd.: Trần Quốc Chiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 92 tr. ; 30 cm + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07740, Pd/Tk 07740
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 24 Lập quy trình lắp ráp hệ động lực tàu chở dầu 13.500 tấn lắp máy chính MAN B&W 7S35MC / Lê Đức Hùng; Nghd.: Ths. Bùi Đức Tám . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 100 tr. ; 30 cm + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07742, Pd/Tk 07742
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 25 Lập quy trình lắp ráp hệ động lực tàu chở ô tô 6.900 ô tô / Lê Văn Định; Nghd.: Ths. Bùi Đức Tám . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 118 tr. ; 30 cm + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07741, Pd/Tk 07741
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 26 Lập quy trình lắp ráp hệ động lực tàu chở ô tô 6900 ô tô lắp động cơ 7S60ME-C / Đặng Văn Duy; Nghd.: ThS. Phạm Quốc Việt . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 83 tr. ; 30 cm. + 09 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08345, Pd/Tk 08345
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 27 Lập quy trình lắp ráp hệ động lực tàu kéo ASD TUG 2810 / Lại Thanh Tuân; Nghd.: Ths. Bùi Đức Tám . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 111 tr. ; 30 cm + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07747, Pd/Tk 07747
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 28 Lập quy trình lắp ráp hệ động lực tàu kéo(áp dụng đối với tàu ASD TUG 2411) / Mai Xuân Thắng; Nghd.: TS. Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2008 . - 119 tr. ; 30 cm + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07711, Pd/Tk 07711
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 29 Lập quy trình lắp ráp hệ trục-máy chính tàu dầu 13000 DWT lắp máy MAN B&W 6S35MC / Trần Văn Chuyền; Nghd.: ThS. Bùi Đức Tám . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010 . - 109tr. ; 30 cm + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08311, Pd/Tk 08311
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 30 Lập quy trình lắp ráp hệ trục-máy chính tàu dầu 13500 DWT lắp máy MAN B&W 7S35MC / Vũ Văn Hải; Nghd.: ThS. Bùi Đức Tám . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 78 tr. ; 30 cm. + 6 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08342, Pd/Tk 08342
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tìm thấy 237 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :