Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An toàn điện trong quản lý, sản xuất và đời sống/ Đinh Hạnh Thưng . - H.: Giáo dục, 1994 . - 156 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: ATDQS 0001-ATDQS 0039, ATDQS 0041-ATDQS 0043, Pd/vv 01256, Pd/vv 01257
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • 2 Electrical measurements / V. Dopov . - M. : Mir, 1982 . - 450 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00641, Pm/Lv 00642
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • 3 Giáo trình đo lường điện / Võ Huy Hoàn chủ biên; Vũ Hữu Thích, Nguyễn Thu Hà, Hà Văn Phương . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 179tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03996, PD/VT 03997, PM/VT 06249-PM/VT 06251
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • 4 Instrumentation for process measurement and control/ N.A. Anderson . - 3 rd. - [Kn]: Chilton company, [Knxb] . - 498 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00748-Pd/Lt 00750, Pm/Lt 02122-Pm/Lt 02138
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • 5 Nghiên cứu phương pháp đo lưu lượng chế tạo van điều khiển và sử dụng thiết bị đo Sitrans F để xây dựng bài thí nghiệm điều khiển lưu lượng / Bùi Mạnh Bảo; Nghd.: TS.Hoàng Xuân Bình, Trần Tiếu Lương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 86 tr. ; 30 tr. + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08958, PD/TK 08958
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • 6 Nghiên cứu phương pháp đo và đánh giá kết quả đo dòng điện. Đi sâu xây dựng mô hình thí nghiệm đo dòng điện AC & DC / Nguyễn Công Linh; Nghd.: Ths. Trần Thị Phương Thảo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 70 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08931, PD/TK 08931
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • 7 Underwater electroacoustic measurements / R.J. Bobber . - Washington : KNxb, 1970 . - 333 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00616
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37 BOB 1970
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :