Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1517 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Thiết kế bản vẽ thi công cầu cảng 10.000 DWT Đoàn 273 tại Đông Nam đảo Đình Vũ / Trần Thị Phương Loan; Nghd.: Phạm Quốc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm + 19 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16941, PD/TK 16941
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 2 ANSYS phân tích kết cấu công trình thuỷ lợi thuỷ điện. T.1, Các bài toán cơ bản / Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2012 . - 362tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06071, PD/VT 06072, PM/VT 08406, PM/VT 08407
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 ANSYS phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện. T.1, Các bài toán cơ bản / Vũ Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Hùng . - H. : Xây dựng, 2011 . - 362tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05364, PM/VT 07432
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 4 Áp dụng phương pháp giải tích để tính toán lũ tràn do vỡ đập thủy điện / Nguyễn Hoàng . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.51-54
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 5 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn tính toán lún công trình theo mô hình ba chiều / Nguyễn Đạt Hạnh; Nghd.: TS. Đào Văn Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 101 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00910
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Áp lực sóng lên công trình biển dạng tường đứng khi có giải pháp giảm phản xạ sóng / Ths. Nguyễn Trung Anh . - 2007 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 12, tr. 32-34
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 7 Ảnh hưởng của ma sát âm đến sức chịu tải của cọc / Nguyễn Minh Thắng; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 75tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01740
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 8 Ảnh hưởng của nước biển dâng tới công trình bảo vệ cảng biển và giải pháp khắc phục / Đào Văn Tuấn . - 2010 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 23, tr.8-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 9 Âu tàu : Dùng cho sinh viên nghành: Công trình thủy . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 133tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Bài giảng động lực học dòng sông . - 58tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-dong-luc-hoc-dong-song.pdf
 • 11 Bài giảng môn học âu tàu/Hà Xuân Chuẩn, Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 1999 . - 147 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: AUTAU 0001-AUTAU 0013, AUTAU 0015-AUTAU 0048, Pd/vv 02084, Pd/vv 02085
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 12 Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông. T.1 / Phạm Văn Thoan ch.b; Phạm Thị Thúy . - H. : Xây dựng, 2018 . - 420tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06178, PD/VT 06179, PM/VT 08513, PM/VT 08514
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 13 Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông. Tập 2 / Phạm Văn Thoan . - H. : Xây dựng, 2018 . - 432tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06180, PD/VT 06181, PM/VT 08515, PM/VT 08516
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 14 Bến cảng trên nền đất yếu / Phạm Văn Giáp, Bùi Việt Đông . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2009 . - 166 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04370-PD/VT 04372, PD/VT 05226, PD/VT 05555, PD/VT 05556, PD/VT 05972, PD/VT 05973, PM/VT 06443, PM/VT 06444, PM/VT 07381, PM/VT 07953-PM/VT 07955, PM/VT 08293, PM/VT 08294
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 15 Bến cầu tàu trong công trình bến cảng / Nguyễn Quốc Tới . - H. : Xây dựng, 2015 . - 240tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06077, PD/VT 06078, PM/VT 08434, PM/VT 08435
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 16 Bể cảng và đê chắn sóng/ Phạm Văn Giáp, Nguyễn Ngọc Huệ, Đinh Đình Trường . - H.: Xây dựng, 2000 . - 304 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: BCDCS 0001-BCDCS 0138, Pd/vt 00117-Pd/vt 00119, Pd/vt 01407, Pd/vt 01408, Pm/vt 00804-Pm/vt 00809, SDH/Vt 00779
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 17 Biến dạng uốn của móng thùng chìm dùng cho tháp gió xa bờ trong quá trình lắp đặt / Trần Đức Phú, Lee Gye Hee . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 39, tr.67-71
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước / Trần Hữu Uyển . - Tái bản. - H.: Xây dựng, 2012 . - 255tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05243, PM/VT 07390
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước / Trần Hữu Uyển . - H. : Xây dựng, 2003 . - 256 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: CMTNB 0001-CMTNB 0090, Pd/vt 00185-Pd/vt 00187, Pm/vt 00834-Pm/vt 00839, SDH/Vt 00811
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 20 Các dạng buồng ụ khô và phương pháp tính toán / Vũ Tiến Dũng; Nghd.: TS.Phạm Văn Thứ . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2002 . - 60tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00331
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 21 Các liên kết chính trong công trình bến lắp ráp nhanh / Nguyễn Thị Bạch Dương . - 2009 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 5, tr. 19, 30-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Các phương pháp trính sóng truyền qua công trình / Ths. Nguyễn Trọng Khuê . - 2008 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 24-28
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Cảng biển Việt Nam và xu hướng phát triển / Hồng Minh . - 2009 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 5, tr15+19
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 24 Cảng Dung Quất, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong xây dựng cảng biển Vịêt Nam / Phạm Văn Giáp . - 2009 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, 2009. Số 5. 0868-314X, tr45
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Chẩn đoán khả năng làm việc của các hệ thống tời cẩu thủy lực bằng phương pháp nhánh cây hư hỏng / Phạm Hữu Tân, Vũ Thị Nhanh, Lấ Văn Tùng . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.24-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 26 Chiều dài truyền lực căng của thép ƯLT trong cấu kiên căng trước / Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00120
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Chỉnh trị cửa sông ven biển / Phạm Văn Giáp, Lương Phương Hậu . - H. : Xây dựng, 1998 . - 215 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: CTCSVB 0001-CTCSVB 0091, PD/VT 03670-PD/VT 03672, Pm/vt 00401, Pm/vt 00421-Pm/vt 00428, SDH/Vt 00732
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 28 Chọn lũ thiết kế / Phạm Thái Vinh . - H.: Xây dựng, 2007 . - 170tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05241, PM/VT 07391
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 29 Chống ăn mòn bê tông cốt thép công trình biển thông qua điều chỉnh cấu trúc bê tông / Nguyễn Văn Ngân; Nghd.: Phạm Toàn Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02177
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 30 Chống xói lở bờ biển bằng đê chắn sóng / Đỗ Trung Thoại; Nghd.: TS Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 73tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00340
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
  Tìm thấy 1517 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :