Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 The office survival guide: surefire technique for dealing with challenging people and situation / Marilyn Puder-York, Andrea Thompson . - New York : Mc Graw-Hill, 2006 . - 236tr. ; 20cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00377
  • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
  • 2 Think and grow rich/ by Napoleon Hill . - New York, Hawthorn Books 1966 . - 298 p. 22 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00531
  • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :