Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng giám định hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ cho các công ty bảo hiểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn giám định Bảo Định / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải chi nhánh Hồng Bàng / Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: GS.TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01428
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần đóng tàu đại dương / Đặng Thị Hà Linh; Nghd.: Dương Đức Khá . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10193
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 4 Đề xuất phương án chuyển đổi Công ty Nạo vét đường biển II từ hình thức doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần / Vũ Anh Minh; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 101 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00882
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 5 From cost to performance management / Catherine Stezel, Joe Stezel . - New Jersey : John Wiley&Sons, 2003 . - 331tr. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01289
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 6 Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Ngọc Quang . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 347tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04867, PD/VT 04868, PM/VT 06758-PM/VT 06760
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 7 Giáo trình kế toán quản trị / Nguyễn Ngọc Quang chủ biên . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2014 . - 375tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04783, PD/VT 04784, PM/VT 06722-PM/VT 06724
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 8 Giáo trình tính chi phí kinh doanh / Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2013 . - 247 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04587, PD/VV 04588, PM/VV 04317-PM/VV 04319
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 9 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trị nhân lực tại tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu / Đinh Thị Thuỷ; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 95 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00951
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 10 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty Lilama Hải Dương / Hoàng Thanh Tùng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 70 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00880
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 11 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh logistics tại Công ty Vận tải quốc tế Nhật - Việt (VIJACO) / Cao Mạnh Hà; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00890
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 12 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) / Nguyễn Tuấn Anh; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 110 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 13 Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO / Tăng Thị Hằng; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 74 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00887
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 14 Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu hàng rời của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Bình / Lê Khắc Tuấn; Nghd.: PGS TS. Đinh Ngọc Viện . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 88 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00885
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 15 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng Vũng Áng / Nguyễn Đạo Thịnh; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00888
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 16 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần container Việt Nam / Đào Thị Ánh; Nghd.: PGS TS. Đinh Ngọc Viện . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 78 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00889
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 17 Nghiên cứu yếu tố mùa của một số cổ phiếu hàng hải đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Hiển Đạt; Nghd.: GS.TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01424
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 18 Những biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu qủa đầu tư phát triển đội xe vận tải container tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Hải Phòng / Tăng Bá Tho; Nghd.: PGS TS. Đinh Ngọc Viện . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 106 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00881
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 19 Những giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào hoạt động dịch vụ hậu cần cảng tại Hải Phòng giai đoạn từ nay đến năm 2010. / Đào Mạnh Sến; Nghd.: PGS TS. Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 79 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00883
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 20 Schaum's outline of theory and problems of engineering economics / Jose A. Sepulveda, William E. Souder, Byron S. Gottfried . - New York : Mc Graw Hill, 1984 . - 184tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01824
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :