Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 58 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp cơ bản nhằm duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 tại công ty Bảo đảm an toàn hàng hải / Hoàng Trung Kiên; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 65 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00583
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 2 Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuyền viên tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Trang;Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09170
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 3 Đánh giá công tác quản lý thuyền viên và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và khai thác nguồn lực thuyền viên cho công ty cổ phần hàng hải Đông Đô / Vũ Thu Hà; Nghd.: Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 84 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 4 Đánh giá kết quả khai thác đội tàu và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thưong mại (Transico) / Nguyễn Ngọc Ly; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10185
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 5 Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ dịch vụ Logistics tại bộ phận APL Logistics Hải Phòng, công ty TNHH APL-NOL Việt Nam / Trần Quang Đức; Nghd.:Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09178
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 6 Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu qủa công tác quản lý quy trình nghiệp vụ kho bãi tại công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc / Lại Thị Thảo; Nghd.: TS. Nguyễn Thanh Thuỷ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10200
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 7 Đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế các tranh chấp và khiếu nại về hàng hoá phát sinh trong hợp đồng thuê tàu chuyến của công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam / Ngô Văn Cường; Nghd.: Ths. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10223
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 8 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận container tại công ty TNHH Jardine Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Cao Thị Tuyết Nhung; Nghd.: TS Đặng Công Xưởng . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09172
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 9 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sản xuất khai thác đội tàu của Vosco / Phạm Thị Châu; Nghd.: PGS TS NGƯT. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10227
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 10 Đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu qủa khai thác đội tàu của Vinaship / Lê Thị Ngọc Ánh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 139 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10218
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 11 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng Đình Vũ / Nguyễn Thị Vân Anh; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00950
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 12 Đề xuất xây dựng trung tâm dịch vụ hậu cần cảng tại khu vực Đình Vũ, Hải Phòng / Dương Trọng Nghĩa; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10191
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 13 Entrepreur magazine: bringing a product to market / Don Debelak . - New York : John Wiley&Sons, 1997 . - 356tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01157
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 14 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy đóng tàu Sông Cấm. / Trương Thị Lệ Hoàn;Nghd.: TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 2004 . - 92 tr.; 29 cm 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00142
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 15 Hệ thống hoá quy trình khai thác tàu dầu cho Vosco / Nguyễn Thị Chi; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10189
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 16 Hoàn thiện quy trình cho thuê tàu định hạn tại công ty Vinaline Hải Phòng / Khiếu Thị Nam Hương; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10224
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 17 Industrial management / Yong Kam Seng .. . - 2nd ed. - Singapore : Longman, 1994 . - x, 261 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01857
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 18 Lập dự án đầu tư tàu container cho đội tàu của Vosco / Trần Thị Thu Hằng; Nghd.: THS. Phạm Việt Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 107 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10195
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 19 Lập kế hoạch bổ sung đội tàu hàng khô cho công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 - 2015 / Tô Xuân Bách; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10198
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 20 Lập kế hoạch lao động và tiền lương của cảng Green Port năm 2011 / Vũ Thị Nhan; Nghd.: Ths. Lê Thị Nguyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 104 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10225
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 21 Lập kế hoạch quỹ lương và cách tính tiền lương bình quân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuyền viên Vipco năm 2011 / Trần Thị Yến; Nghd.: Phạm Thị Bạch Hường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10182
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 22 Lựa chọn đơn chào hàng đế ký kết hợp đồng vận chuyển cho các tàu của công ty Vận tải biển Đông Đô năm 2011 / Nguyễn Hồng Nhung; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 101 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10221
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 23 Lựa chọn đơn chào hàng để kí kết hợp đồng vận chuyển trong quý III/2010 cho đội tàu của công ty Vinalines Hải Phòng / Phạm Thị Điệp; Nghd.: Ths Hồ Thị Thu Lan . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09171
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 24 Lựa chọn phương án vận tải cung ứng nguuyên liệu cho nhà máy DAP Đình Vũ, Hải Phòng / Phạm Thị Hiên; Nghd.: TS Nguyễn Văn Chương, Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01439
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 25 Lựa chọn thuê tàu định hạn nhằm nâng cao năng lực vận chuyển cho đội tàu container của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam / Đặng Thị Thu Trang; Nghd.: Ths. Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10184
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 26 Modern production operations management/ R.K. Sarin . - New york: John Wiley and Son, 1987 . - 834 tr.: 8st; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 01335-Pd/Lt 01337, Pm/Lt 03410, Pm/Lt 03411
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 27 Một số biện pháp cơ bản để hội nhập vận tải biển Việt Nam với các nước Asean / Đoàn Anh Ngọc; Nghd.: TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 136 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01440
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 28 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác Marketing trong dịch vụ Logistics của công ty cổ phần Vinafco / Trần Sơn Hà; Nghd.: TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01441
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 29 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội / Dương Thế Bình; Nghd.: TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01436
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 30 Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện quản lý vận tải hành khách và hàng hóa trên các vùng hồ / Lê Thị Hồng Phượng; Nghd.: TS Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01437
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 1 2
  Tìm thấy 58 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :