Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Basic marketing: a global managerial approach / William D. Perrault, E. Jerome Mc Carthey . - 15th ed. - Boston : MC Graw Hill, 2005 . - 830tr. ; 28cm + 1 CD ROM
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01286
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 2 Corporate Information strategy and management: The challenges of managing in an infofmation age / Lynda M. Applegate, Robert D. Austin, F. Warren . - 5th ed. - Boston : McGraw Hill, 2003 . - 307 tr.; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00886
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 3 How to start a business website / Mike Powers . - New York : Avon Books, 1999 . - vi, 232 p. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00539
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 4 International marketing / Philip.R Cateora, John L. Graham . - 12th ed. - Boston : Mc Graw Hill, 2005 . - 697 tr ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01074, SDH/LT 01075, SDH/LT 01573
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 5 Marketing of services: Leadership in service quality and marketing effectiveness / Timothy W. Wright . - New York : West Pub. Co., 1994 . - 303tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01852
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 6 Marketing strategy in international business / E. P. Hibbert . - London : Mc Graw-Hill, 1989 . - 255tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01749
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 7 Quản trị giá trong doanh nghiệp / Vũ Minh Đức . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2008 . - 231 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04591, PD/VV 04592, PM/VV 04323-PM/VV 04325
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 8 Quản trị kênh phân phối / Trương Đình Chiến . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 . - 399 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04527, PD/VV 04528, PM/VV 04302-PM/VV 04304
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 9 Quản trị marketing / Trương Đình Chiến chủ biên . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012 . - 463tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04835, PD/VT 04836, PM/VT 06671-PM/VT 06673
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 10 Strategic Marketing: An Applied Perspective / Karel Jan Alsem . - Boston; McGraw-Hill, 2007 . - 324 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01585
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :