Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Basics of robotics : theory and components of manipulators and robots / Adam Morecki, Jozef Kanapczyk . - New York : Springer Wien, 1999 . - 580 p ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01761
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 2 Điều khiển quỹ đạo hệ truyền động điện xoay chiều nhiều trục sử dụng phương pháp điều khiển thích nghi / Phạm Thị Hồng Anh; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 89 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01037
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 3 Engineering manufacturing processes in machine and assembly shops / D. Maslov . - M. : Mir, 1967 . - 420 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00658
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 4 Nghiên cứu xây dựng mô hình máy khoan mạch in / Bùi Văn Dân; Nghd.: TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 95 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00909
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 5 Nghiên cứu áp dụng điều khiển mờ lai trong truyền động vị trí bằng động cơ điện một chiều vít me đai ốc bi / Đào Quang Khanh; Nghd.: GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01397
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 6 Nghiên cứu chế tạo hệ thống tay chuông truyền lệnh sử dụng vi điều khiển / Lương Tiến Sơn; Nghd.: TS. Nguyễn Tiến Ban . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 85 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01040
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 7 Nghiên cứu chế tạo khối điều khiển và giám sát tại chỗ động cơ MAN 18 VP 4000 / Nguyễn Xuân Trụ; Nghd.: PGS.TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 97 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01401
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 8 Nghiên cứu chế tạo mô hình băng tải đếm - phân loại sản phẩm điều khiển bằng PLC S7 - 200 và điện khí nén / Đồng Văn Ngọc; Nghd.: PGS TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 81 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00908
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 9 Nghiên cứu điều khiển phẳng động cơ đồng bộ / Nguyễn Văn Cảnh; Nghd.: GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01403
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 10 Nghiên cứu giải pháp chế tạo thử nghiệm đồng hồ đo điện năng trong mạch điện xoay chiều ứng dụng công nghệ mới / Lê Văn Dũng; Nghd.: TS. Trần Sinh Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 117 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00962
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 11 Nghiên cứu giải pháp chế tạo thử nghiệm mô hình máy khoan mạch in ứng dụng máy tính / Trần Văn Biên; Nghd.: TS. Trần Sinh Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 117 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00946
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 12 Nghiên cứu mô phỏng chế độ động của hai máy phát đồng bộ làm việc song song trên tàu thủy / Nguyễn Thị Huyền; Nghd.: PGS.TS. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 90 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01041
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 13 Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển đồng bộ tốc độ truyền động nhiều động cơ một chiều trên dây chuyền sản xuất dây đồng / Ngô Xuân Hưng; Nghd.: TS. Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 111 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00751
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 14 Nghiên cứu nhận dạng điện trở Rotor ứng dụng mạng nowoowrron cho động cơ dị bộ điều khiển Véc tơ gián tiếp tựa theo từ thông Rotor / Lê Thị Thanh Tâm; Nghd.: PGS.TS. Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 74 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01039
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 15 Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ lai trong truyền động điện vị trí / Nguyễn Thanh Hải; Nghd.: GS TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00758
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 16 Nghiên cứu ứng dụng bộ lọc số FIR và IIR trong việc đo tần số / Phạm Thị Lương; Nghd.: TS. Trần Sinh Biên . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 110 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01038
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 17 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống điều khiển phân tán centum CS 3000 - YOKOGA trong nhà máy sản xuất khí công nghiệp / Phan Hồng Quân; Nghd.: GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 107 tr. ; cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01400
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 18 Nghiên cứu ứng dụng module BS - 04 trong hệ thống điều khiển quá trình / Phạm Văn Anh; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01398
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 19 Nghiên cứu ứng dụng PLC S7- 300 cho xử lý nước thải tại các nhà máy rượu, bia / Đặng Thị Chinh; Nghd.: TS. Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 106 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00907
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 20 Nghiên cứu ứng dụng scada vào dây chuyền đóng chai của nhà máy bia Hà Tây / Vũ Thị Thanh Thuỷ; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Khang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 114 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00783
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 21 Nghiên cứu ứng dụng vi điều khiển trong hệ điều khiển thang máy các nhà cao ốc / Nguyễn Đình Thật; Nghd.: TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00756
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 22 Nghiên cứu xây dựng hệ Scada đo mức tự động các bể chứa xăng dầu / Nguyễn Văn Nam; Nghd.: GS TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 65 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00954
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 23 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống trộm ứng dụng công nghệ không dây / Tô Anh Dũng; Nghd.: TS. Trần Sinh Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 86 tr ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00970
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 24 Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển thích nghi truyền động điện một chiều có khớp nối mềm / Nguyễn Văn Định; Nghd.: TS.Trần Anh Dũng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01396
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 25 Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển giám sát nhóm truyền động điện phục vụ máy chính tàu thủy / Đỗ Khắc Tiệp; Nghd.: PGS.TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01404
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 26 Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tời neo tàu thủy / Phạm Thế Hiệp; Nghd.: TS. Trần Anh Dũng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01399
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 27 Nghiên cứu xử lý ảnh trên máy tính nhúng để xây dựng hệ thống giám sát chuyển động của đối tượng / Nguyễn Văn Tiến; Nghd.: PGS.TS.Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01405
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 28 Nghiên cứu, chế tạo mô hình thang máy cho ngôi nhà 6 tầng / Trần Cao Phi; Nghd.: GS TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 91 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00754
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 29 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bảng quang báo kết nối máy tính và kết nối trực tiếp bàn phím PS/2 / Trần Văn Quý; Nghd.: PGS TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 104 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00945
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 30 Nghiên cứu, ứng dụng điều khiển trượt trong truyền động điện một chiều làm việc với tải qua khớp nối mềm / Đoàn Văn Hải; Nghd.: TS. Lưu Kim Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 72 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01036
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 1 2
  Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :