Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
M&A from planning to integration: Executing acquisitionsand increasing shareholder value
Tác giả:
Robert J. Borghese
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Kinh tế
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. M&A from Planning to integration 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ