Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Enterprise reform in China ownership, transition and performance
Tác giả:
Gary H. Jefferson
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Kinh tế Trung Quốc
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Enterprice reform in china 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ