Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
The effects of hyper-inflation on accounting ratios: Finance corporate growth in industrial economies
Tác giả:
Geoffrey Whittington
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Kế toán
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. The effects of hyper-inflation on accounting ratios 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ