Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
The theory of polymer dynamics
Tác giả:
M. Doi
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Động lực học
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. The theory of polymer Dynamics 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ