Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Biện pháp hoàn thiện công tác phân phối thu nhập cho người lao động tại công ty TNHH MTV da giầy Hải Phòng
Tác giả:
Phạm Thị Thanh Mai
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Công ty Da giầy Hải Phòng
Tác giả phụ:
Trần Thị Giáng Hương

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Biện pháp hoàn thiện công tác phân phối thu nhập cho người lao động tại công ty TNHH MTV da giầy Hải Phòng 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ