Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Xây dựng quy trình quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của công ty cổ phần vận tải 1 Traco
Tác giả:
Lê Văn Quyên
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Chuỗi cung ứng
Tác giả phụ:

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Xây dựng quy trình quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics của công ty cổ phần vận tải 1 Traco 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ