Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Ethical IT innovation: A value-based system design approach
Tác giả:
Sarah Spiekermann
Nhà xuất bản:
CRC Press
Chủ đề:
Công nghệ
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 03015 - Ethical IT innovation a value-based system design approach 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ