Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Introduction to software engineering
Tác giả:
Ronald J. Leach
Nhà xuất bản:
CRC Press
Chủ đề:
Lập trình
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 03016 - Introduction to software engineering 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ