Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Analysis and modelling of non-steady flow in pipe and channel networks
Tác giả:
Vinko Jovic
Nhà xuất bản:
Wiley
Chủ đề:
Thuỷ lực
Tác giả phụ:
PTH

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 02176 - Analysis and modelling of non - steady flow in pipe and channel networks 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ