Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit
Tác giả:
Ken Sigler, Dr. James L. Rainey, Dan Swanson
Nhà xuất bản:
CRC Press
Chủ đề:
Tin học
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Sercuring an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ