Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems
Tác giả:
Aleksei Tepljakov
Nhà xuất bản:
Springer
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. FRACTIONAL ORDER MODELING AND CONTROL OF DYNAMIC SYSTEMS 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ