Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
SDH/LT 03235 - Science, information, and policy interface for effective coastal and ocean management
Tác giả:
Bertrum H. MacDonald, Suzuette S. Soomai, Elizabeth M, De Santo edite
Nhà xuất bản:
CRC Press
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 03235 - SCIENCE INFORMATION AND POLICY INTERFACE 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ