Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
PD/VT 00024 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 3
Tác giả:
Nguyễn Đức Ân, Hồ Quang Long, Dương Đình Nguyên
Nhà xuất bản:
Khoa học kỹ thuật
Chủ đề:
Đóng tàu thuỷ
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Pmvt 01382-86 - SO TAY KY THUAT DONG TAU TAP 3 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ