Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
PD/VT 00459 - Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ. Tập 1
Tác giả:
Nguyễn Đức Ân, Nguyễn Bân, Hồ Văn Bính
Nhà xuất bản:
Khoa học kỹ thuật
Chủ đề:
Đóng tàu thuỷ
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. PDVT 00459 - SO TAY KY THUAT DONG TAU TAP 1 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ