Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
PDVT 03327-28 - Lý thuyết thiết kế tàu thuỷ
Tác giả:
Phạm Tiến Tỉnh chủ biên; Lê Hồng Bang, Hoàng Văn Oanh
Nhà xuất bản:
Giao thông vận tải
Chủ đề:
Tàu thủy
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. PDVT 03327-28, PDVT 03540 - LY THUYET THIET KE TAU THUY 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ