Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
PD/VT 03645-49 - Bố trí chung và kiến trúc tàu thuỷ
Tác giả:
Lê Hồng Bang chủ biên ; Hoành Văn Oanh
Nhà xuất bản:
Giao thông vận tải
Chủ đề:
Tàu thủy
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. PDVT 03645-49 - Bố trí chung và kiến trúc tàu thuỷ 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ