Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Information Technology for Management : Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance
Tác giả:
E. Turban, Linda Volonino, Gregory R. Wood
Nhà xuất bản:
John Willey and Sons
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Information 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ